Mediation voor ieder 1

 

Heb ik een advocaat nodig bij mediation?

Nee, het gaat bij mediation in hoofdzaak niet om de juridische zaken. Een mediator helpt je te zoeken naar een oplossing die zowel voor de andere partij als voor jou werkt. Daarbij is onderhandelen veel belangrijker dan de kennis van de wetsartikelen. Het is niet gebruikelijk dat advocaten deelnemen aan de gesprekken, maar verboden is het niet. Als de andere partij ermee instemt, mag je een advocaat meenemen.

Hoe groot is de kans van slagen?

In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Als de zaken erbij worden geteld die wel naar tevredenheid zijn afgesloten, maar zonder schriftelijke overeenkomst, ligt dat percentage nog iets hoger. In zo’n 15 procent van de gevallen leidt mediation niet tot het gewenste resultaat.

Hoe lang duurt mediation?

In tweederde van de gevallen is mediation binnen zeventien weken afgerond. Per conflict wordt gemiddeld twee tot acht uur overlegd, verspreid over een aantal gesprekken. Een gesprek duurt meestal één tot twee uur.

Hoeveel kost mediation?

Het tarief van Mediation voor ieder is 150 euro per uur excl. BTW. Dat zijn de kosten per zaak. In de meeste gevallen betalen de partijen elk de helft van de kosten. Wie deze kosten niet kan opbrengen, kan een ‘toevoeging’ (subsidie) vragen. Dat kan er dan toe leiden dat deze partij niet meer dan 51 of 102 euro voor de hele mediation betaalt. Wanneer een conflict al bij een rechtbank is voorgelegd, kan (al dan niet op voorstel van de rechter) alsnog mediation geprobeerd worden.

Moet ik altijd een compromis sluiten?

Ja en nee. Mediation is niets anders dan het oplossen van jouw conflict onder begeleiding. je moet er dus samen zien uit te komen en dat lukt vaak niet zonder elkaar wat toe te geven. Met mediation kun je vaak ook oplossingen vinden, waar je eerst helemaal niet aan gedacht hebt, omdat je niet precies wist wat er bij de ander aan de hand is. Soms speelt er meer dan je denkt. De mediator zal proberen beide partijen weer met elkaar in gesprek te laten komen, om met respect voor elkaars belangen en ideeën naar elkaar te kunnen luisteren.
Er staat wat tegenover het water bij de wijn doen. Na een succesvolle mediation is de kans op een redelijke verstandhouding tussen beide partijen groter dan bij een rechtszaak. Dat kan alleen al een reden zijn om voor mediation te kiezen bij een conflict met iemand met wie je daarna weer verder moet.

Is mijn probleem geschikt voor mediation?

Met uitzondering van strafrechtelijke zaken, kan mediation bij alle soorten conflicten worden toegepast: bij echtscheidingen, burenruzies, arbeidsconflicten en huurgeschillen is deze methode vaak succesvol. Mediation is zeker aan te raden wanneer emotionele en relationele factoren een belangrijke rol spelen. Bij echtscheidingen of arbeidsgeschillen heb je er bijvoorbeeld alle belang bij dat je na de oplossing van het conflict nog met elkaar overweg kunt. De kans dat dat lukt wordt groter als je samen naar een oplossing zoekt.
Het is tegenwoordig heel gebruikelijk in grote zakelijke conflicten juist voor mediation te kiezen. De gang naar de rechter kost vaak meer tijd dan in een zakelijk conflict gewenst is. Maar om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Wat als de andere partij geen mediation wil?

je kan de andere partij nooit dwingen tot mediation, deelname is vrijwillig. In de praktijk blijkt wel dat te snel wordt gedacht dat de ander ‘wel niet zal willen’. De mediator kan contact opnemen met de andere partij. Na een gesprek wordt bekeken hoe de kansen liggen voor een succesvolle mediation.

Wat gebeurt er als mediation mislukt?

Dan kan je de zaak alsnog voorleggen aan de rechter. Je begint dan van voren af aan. Bij de rechter kun je niet teruggrijpen op wat tijdens de mediation besproken is. Dat blijft strikt vertrouwelijk. Een rechter zal er ook geen rekening mee houden als je toch de vertrouwelijkheid schendt. Die vertrouwelijkheid is logisch, omdat je anders tijdens de mediation niet meer vrijuit kunt onderhandelen. Soms worden partijen het op een paar punten wel eens en op andere punten niet. Dan kun je de rechter om een uitspraak vragen op die resterende punten.

Wat is het verschil tussen mediation en een rechtszaak?

Bij mediation zoek je samen naar een oplossing, bij een rechtszaak beslist de rechter. Een mediator leidt de gesprekken tussen jouw en de andere partij in goede banen en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt. Hij luistert ook naar niet-juridische argumenten. De mediator kiest geen partij en spreekt ook geen oordeel uit. Stap je met jouw conflict naar de rechter, dan kijkt hij wat daarover in de wet is geregeld en baseert daarop zijn oordeel. Je hebt je daarna te houden aan zijn uitspraak, net als de andere partij uiteraard. je hebt dan dus veel minder vat op de uitkomst.

Heeft mediation ook nadelen?

Als de mediation mislukt en je wil alsnog een uitspraak van de rechter, dan moet je een nieuwe procedure voor de rechter starten. Houdt er dan wel rekening mee, dat alles wat er tijdens de mediation is gezegd, strikt vertrouwelijk blijft. je kan die informatie dus niet gebruiken voor de rechter.
Een ander nadeel kan zijn dat je bij mediation vaak de andere partij tegemoet zult moeten komen. Het gaat immers niet om jouw juridische gelijk, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Vindt jij dat je een ijzersterke zaak hebt en wil jij vooral je gelijk halen, dan kan je dus beter de voorkeur geven aan een rechtszaak.

 

Met dank aan rvr.org.